Zátěžové třídy u podlah

Evropská norma EN 13329

BYT - třída 21

Podlahy s touto zátěžovou třídou jsou vhodné do méně používaných obytných prostor, jako je například pokoj pro hosty nebo ložnice.

BYT - třída 22

Do této zátěžové třídy spadají podlahy určené pro obytné prostory s běžnou frekvencí užívání, jako je obývací pokoj nebo jídelna.

BYT - třída 23

Pro nejvíce namáhané prostory domu, například chodby nebo schodiště, je dobré zvolit podlahu s nejvyšší zátěžovou třídou v kategorii obytných prostor.

Komerční - Třída zátěže 31

Tato zátěžová třída odpovídá méně používaným komerčním prostorám, jako jsou například konferenční místnosti. Ta zároveň spadá i do třídy 23.

Komerční - Třída zátěže 32

Podlahy této úrovně snesou umístění v běžně pužívaných komerčních prostorách, ve kterých se nepřezouvá (například v čekárnách nebo kancelářích).

Komerční - Třída zátěže 33

Třída vhodná pro intenzivně používané komerční prostory, ke kterým patří například obchody nebo administrativní budovy.

Komerční - Třída zátěže 34

Nejvyšší zátěžová třída určená do komerčních prostor obstojí i ve velmi namáhaných místech s prakticky neustálým provozem, jako jsou například nemocnice nebo obchodní domy.

Průmysl - Třída zátěže 41

Plochy, kde se pracuje hlavně vsedě, s občasným použitím vozidel ( např. montážní dílny, v lehkém strojírenství atd.. ).

Průmysl - Třída zátěže 42

Plochy, kde se pracuje hlavně vestoje a nebo s provozem vozidel ( např. skladiště zboží, montážní linky ).